Optimalizácia SEO


SEO optimalizacia - Postup

 
Podľa zistení web auditu (kompletného testu Vašej stránky) zistíme najzávažnejšie nedostatky a určíme ďalší postup SEO analýzy.
 
Postup klasickej realizácie:
 
1. Určenie a vytriedenie kľúčových slov, na ktoré sa bude v ďalšom postupe stránka optimalizovať
2. Dokonalé sprístupnenie Vašej stránky pre všetky vyhľadávače
3. Vytvorenie textov, ktoré budú tvoriť plnohodnotý obsah ako pre vyhľadávače, tak aj pre návštevníkov webu (Copywriting)
4. Vytvorenie dokonalej a prehľadnej navigácie na stránkach a v odkazoch
5. Vybudovanie spätných odkazov a registrácia do katalógov
6. Analýza optimalizovaného webu a určenie reklamných stratégií
7. Údržba reklamných kampaní, sledovanie konkurencie a následná optimalizácia
 
Faktory ovplyvňujúce umiestenie stránky vo výsledkoch vyhľadávania:
 
1. Vzájomná poloha umiestených slov (u hľadaní viacerých fráz)
2. Umiestenie a početnosť nájdených slov (podľa polohy v dokumentoch)
3. Umiestenie hľadaného slova, slov v titulku stránky, metaznačke Description a v nadpisoch.
4. Podľa váhy stránky v očiach vyhľadávača (rank)
5. Na základe počtu odkazov na stránku a kvality týchto odkazov. 
 
Objednať reklamu
 
 
Google partner