Optimalizácia SEO


SEO optimalizacia - Nedostatky
 

Webová stránka bez titulku
Málo textu na webovej stránke
Text, ktorý vôbec nesúvisí s obsahom alebo bol skopírovaný z inej už existujúcej stránky
Žiadne odkazujúce linky
Príliš veľa zvýrazneného textu
Veľa nadpisov (H1, H2 ...)
Až 39 % web stránok nemá vyplnený ani titulok, je to ako bezmenná kniha v knižnici. Kto ju nájde?
 
Zvýrazneným textom ukazujete vyhľadávaču čo je dôležité, ale ak zvýrazníte všetky texty alebo veľkú časť textu, Vaša web stránka stráca na dôveryhodnosti v očiach vyhľadávača.
 
Ďalšie faktory, ktoré vám môžu vážne uškodiť:
 
Web stánky neprístupné pre návštevníkov
Odkazy na Vašu stránku, ktoré prichádzajú zo spamujúcich stránok
Zapojenie Vašej stránky do rôznych linkových fariem
Web stránky, ktoré sa veľmi dlho načítavajú (maximálna doba odozvy do 20 sekúnd)
 
Faktory ovplyvňujúce umiestenie stránky vo výsledkoch vyhľadávania:
 
Vzájomná poloha umiestených slov (u hľadaní viacerých fráz)
Umiestenie a početnosť nájdených slov (podľa polohy v dokumentoch)
Umiestenie hľadaného slova, slov v titulku stránky, metaznačke Description a v nadpisoch.
Podľa váhy stránky v očiach vyhľadávača (rank)
 
Objednať reklamu

Google partner