Optimalizácia SEO


SEO optimalizácia - história

Ako prvý vyhľadávač v histórii bol Archie (1990), ktorý vytvoril študent McGill z Univerzity Alan Emtage. Originálny názov mal byť "archives", ale bol skrátený na Archie. Nástroj bol kombináciou skriptu sťahujúceho súbory, ktoré sa pomocou regulárnych výrazov porovnávali so zadaným textom.
 

Až v roku 1993 vznikol prvý skutočný prehľadávač webových stránok nazvaný WorldWideWeb Wanderer. V 2. polovici deväťdesiatych rokov existovalo niekoľko vyhľadávačov, ktoré prinášali viac-menej relevantné výsledky. Patrili sem napríklad WebCrawler, Excite, Lycos, HotBot, Infoseek, Yahoo a najznámejší vyhľadávač tej doby Altavista. Ich použitie spočívalo v mechanizme, kde po ručne pridanej adrese web stránky bot prehľadávača stránku prešiel a následne indexoval, zaradil do svojej databázy. Využívali sa HTML elementy ako meta tagy a title, z ktorých sa ešte doteraz niektoré využívajú.
 

Pre zabezpečenie návštevnosti boli ale majitelia web stránok ochotný urobiť takmer všetko, a preto nastal čas komercionalizácie na poli optimalizácie pre vyhľadávače. Vznikajú špecializované firmy, ktoré sľubujú pridanie stránok do stoviek vyhľadávačov naraz. S nárastom komerčného odosielania stránok do vyhľadávačov narastá aj počet nerelevantných výsledkov vo vyhľadávačoch, čo sa podobá skôr na spam. Spamové weby v honbe za návštevníkmi z vyhľadávačov vytvárajú špeciálne stránky plné za sebou idúcich kľúčových slov. Tým sa snažia docieliť (a často sa im to aj podarí), aby sa vo výsledkoch SERP pre určité kľúčové slová zobrazovali na popredných pozíciach. Jedna z najčastejších metód spočívala v umiestnení niekoľkých stoviek kľúčových slov na spodok stránky, pričom farba textu bola totožná s farbou pozadia, čím dosiahli, že text videl len vyhľadávač a nie návštevník. Všetky takto napísané slová boli zachytené a uložené po analýze ako kľúčové pre danú stránku. Vyhľadávače sa prirodzene bránia takýmto technikám a hľadajú nové možnosti zvýšenia relevancie výsledkov vyhľadávania. Iba tak si dokážu aj naďalej udržať lojalitu svojich návštevníkov.

SEO optimalizácia - Nový vyhľadávač Google 1995

S nástupom sofistikovanejších vyhľadávačov druhej generácie typu Google (1995) prichádzajú aj dokonalejšie techniky na rozoznávanie a filtrovanie spamu. Google 1998 Vyhľadávače druhej generácie sa už snažia sami určiť dôležitosť stránok na základe interných a utajených matematických algoritmov a zároveň sa pokúšajú aplikovať analýzu textu založenú na báze prirodzených jazykov. Svetoznámy algoritmus Google PageRank posudzuje dôležitosť a relevantnosť stránok pre isté kľúčové slová.

Príchodom nových a lepších vyhľadávačov vznikajú tiež prvé firmy zamerané na ozajstnú optimalizáciu pre vyhľadávače.

Postupne menia svoje staré a zastaralé techniky a praktiky a vytvárajú nové, účinnejšie. Nové metódy sú viac zamerané na písanie textov bohatých na kľúčové slová, napísaných v prirodzenom jazyku, ktoré po prečítaní dávajú zmysel. Vyhľadávače vytvárajú zoznamy odporúčaní pre tvorbu webových stránok. Taktiež oznamujú zakázané techniky, ktoré sú postihované vyradením stránok z indexu.

Google partner