Optimalizácia SEO


Marketing - Audit webu 

 

Čo všetko budeme zisťovať pri Audite webu ?

 

 Na to, aby sme mohli pômôcť Vašim webovým stránkam, musíme ich dôkladne spoznať a zistiť najzávažnejšie nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. Web Audit Vám prinesie objektívny pohľad na Vašu webovú stránku.

 

Hlavné zistenia Auditu webu :

1. Technická vybavenosť web stránky

2. Funkčosť odkazov na web stránku a ich sila

3. Web stránka a jej validita

4. Štruktúra webovej stránky a jej rozdelenie

5. Indexácia webovej stránky vyhľadávačom

6. Rozdelenie kľúčových slov a ich hustota

7. Celková sila webovej stránky

 

Všetky hore uvedené body patria k základným informáciám každej webovej stránky a preto túto službu poskytujeme bezplatne pre každého klienta, ktorý prejaví záujem o audit svojej webovej stránky.
 

Po ukončení Web auditu sa podľa analýzy určujú ďalšie riešenia a postupy pre napredovanie webovej stránky vo vyhľadávačoch.

 

Čo prinesie Audit webu Vám?

Hodnota poradenstva spočíva v ušetrení Vášho času a nákladov vynaložených na hľadanie a vývoj nesprávneho riešenia. Po ukončení Auditu webu a odhalení chýb Vám prinesieme komplexné riešenie daného problému.

Objednať reklamu

 


 

Google partner