Optimalizácia SEO


Marketing - Audit návštevnosti

 

 Čo všetko budeme zisťovať pri Audite návštevnosti ?

 

 Alfou a omegou úspešnosti webovej stránky je jej návštevnosť. Preto je potrebné priraviť Audit návštevnosti, ktorý prezradí, koľko návštevníkov stránku videlo, presné kliknutia na sekcie, presnú lokalitu návštevníka, čas strávený na webovej stránke a iné. Audit návštevnosti Vám prinesie objektívny pohľad na Vašu webovú stránku.

 

 Hlávné zistenia Auditu návštevnosti :

1. Denná / Týždená / Mesačná návštevnosť stránky
2. Presná návštevnosť daných sekcií webu
3. Čas návštevníka strávený na webe, podľa sekcií
4. Presný rozbor kliknutí návštevníka
5. Presný rozbor akcií návštevníka
6. Lokalita návštevníka stránky podľa miest a štátov
7. Sledovanie reklamných kampaní a ich úspešnosť 
8. Odchodovosť zo stránky
9. Presný rozbor vpísaných slov, podľa ktorých sa dostal návštevník na web stránku

 

Všetky hore uvedené informácie by mali byť dostupné pre každého majiteľa webovej stránky, tak, aby mal prehľad o jej návštevníkoch a ich správaní sa.

 

V prípade, že ešte nedisponujete presnými údajmi o návštevnosti Vašej stránky, radi Vám pripravíme Audit návštevnosti. Inštalácia je pre všetkých klientov bezplatná. Na základe Auditu návštevnosti Vám pripravíme komplexný prehľad návštevnosti a odporučíme riešenia.

 

Čo prinesie Audit návštevnosti Vám ?

 

Hodnota poradenstva spočíva v ušetrení Vášho času a nákladov vynaložených na hľadanie a vývoj nesprávneho riešenia. Po ukončení Auditu návštevnosti a odhalení chýb Vám prinesieme komplexné riešenie daného problému.

Google partner