Optimalizácia SEO


Marketing - Audit konkurencie

 

 Čo všetko budeme zisťovať pri Audite konkurencie ?

 

 K úspechu každého podnikania patrí aj poznanie konkurenčného prostredia v segmente Vášho podnikania. Pri webových stránkach to platí dvojnásobne, preto je potrebné v rámci web marketingu pripraviť Audit konkurencie. Audit konkurencie Vám prinesie objektívny pohľad na Vaše konkurenčné prostredie.


Hlavné zistenia Auditu konkurencie :

 

1. Analýza kľúčových slov podľa výberu
2. Analýza firiem, ktoré sa nachádzajú na prvej strane v Google podľa vášho segmentu podnikania
3. Komplexná analýza web stránok konkurencie
4. Určenie slabých a silných stránok webov konkurencie

 

Všetky hore uvedené informácie je potrebné zistiť, ak chcete, aby bola Vaša webová stránka na popredných miestach vo vyhľadávačoch a situáciu priebežne sledovať. Samozrejme, samotný rozsah Auditu konkurencie závisí od konkurenčného prostredia.

 

 V prípade, že ešte nedisponujete presnými informáciami o Vašom konkurenčnom prostredí, radi Vám pripravíme Audit konkurencie. Na základe Auditu konkurencie Vám pripravíme komplexný prehľad Vášho konkurenčného prostredia a odporučíme riešenia.

 

Čo prinesie Audit konkurencie Vám ?

 

Hodnota poradenstva spočíva v ušetrení Vášho času a nákladov vynaložených na hľadanie a vývoj nesprávneho riešenia. Po ukončení Auditu konkurencie a odhalení chýb Vám prinesieme komplexné riešenie daného problému. 

 

 

 


 

 

 

Google partner