SEO optimalizácia pre vyhľadávače a PPC reklama
Optimalizácia web stránok a tvorba reklamných stratégií

+421 915 82 82 31 info@optimalizaciaseo.sk
SEO Blog

SEO slovník

Rank, ranking

je aktuálna neplatená pozícia web stránky v danom vyhľadávači na zadané kľúčové slovo. Je zbytočné hovoriť o pozícii web stránky bez udania kľúčového slova čiže, ak vám niekto povie “Mojá stránka je prvá v XYZ vyhľadávači.”, mali by ste reagovať “OK, ale na aké zadané slovo?”

SERP

je skratka pre stránku výsledkov vyhľadávača (z anglického výrazu Search Engine Result Page)

PageRank™

v krátkosti PR je Googlom patentovaný systém na hodnotenie dôležitosti web stránky. PR neni pozícia (rank) vo výsledkoch vyhľadávača na zadané slovo.

Kľúčové slovo

z anglického keyword je slovo alebo fráza, ktoré sa zadáva do vyhľadávačov ako popis záujmu hľadania. Podľa kľúčového slova vie vyhľadávač nájsť informáciu, o ktorú máte záujem.

Page title

je názov web stránky definovaný medzi HTML tagmi <title></title> zobrazený v hlavičke web browsera, ktorý je najdôležitejší z hľadiska popisu obsahu stránky.

META description

je popis stránky v hlavičke HTML dokumentu v tvare

<meta name="description" content="Popis stránky dĺžky 150 znakov" />

Napríklad tento popis používa Google ako popis pre svoje výsledky.

On-page

je súbor SEO faktorov ovplyvňujúce ranking. Dôležitosť používania kľúčových slov kvôli relevantnosti. Jedná sa o elementy na stránke ako napr. title, meta popis, hlavičkové tagy, navigačné odkazy,…

Off-page

je znova súbor SEO faktorov vychádzajúcich z iných stránok, odkazov na vašu stránku, ktoré vyjadrujú kvalitu a dôležitosť stránky.

Počet komentárov: 2 k “SEO slovník”

  1. […] na Flickru často zobrazované a získali si popularitu? A viete, že i na Flickru rozhodujú on-page i off-page faktory? A ako tieto javy využiť v SEO? Marek vám to ukáže vo svojej prezentácii. […]

  2. […] patrí i analýza spätných odkazov a to nielen kvôli zisteniu stránok, ktoré majú najvyšší PageRank odkazujúcich na vašu stránku, ale skôr k zisteniu komu sa váš web páči, koho ste zaujali. […]

Napísať komentár